Sijaishuoltopalvelut tarjoavat hoitoa ja kasvatusta huostaanotetuille ja sijoitetuille lapsille

22 March 2022
 Kategoriat: , Blog


Sijaishuoltopalveluita on tarjolla erilaisia ja ne valitaan yleensä lapsen tarpeen ja tilanteen mukaan. Lapsen kodin ulkopuolelle sijoittaminen ja huostaan ottaminen voivat johtua monista erilaisista syistä, mutta päätavoitteena on lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen turvaaminen, jos se ei ole kotona mahdollista. Tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisen kirjoituksen aiheena on sijaishuoltopalvelut.

Sijaishuollon palvelut tuovat turvaa ja vakautta lapsen elämään

Sijaishuoltoa pyritään käyttämään viimeisenä vaihtoehtona, kun muilla toimenpiteillä ei ole pystytty vaikuttamaan lapsen tilanteeseen tarpeeksi. Perheitä pyritään tukemaan erilaisin keinoin, joista poliittisia linjauksia vaativia keinoja ovat lapsiperheiden köyhyyden ehkäisy ja huoltajien tukeminen vanhemmuudessa erilaisin keinoin. Jos sijaishuolto on lapsen tilanteen vuoksi kuitenkin tarpeellinen, pyritään sijaishuoltopaikkaa valitessa löytämään lapselle mahdollisimman sopiva vaihtoehto, joka vastaa hänen yksilöllisiä tarpeitaan. Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle lyhyt tai pitkäaikaisesti, sijoituksen syystä ja perheen olosuhteista ja niiden muuttumisesta riippuen. Lapsen huostaanotto joudutaan tekemään yleensä silloin, kun lapsi omalla käytöksellään tai kodin olosuhteet vaarantavat lapsen kehityksen ja terveyden. Lapsen huostaanotto pysyvämmin kodin ulkopuolelle tehdään silloin, kun kotona on vakavia ongelmia, joita ei ole pystytty ratkaisemaan muilla keinoilla.

Sijaishuoltopalvelut valitaan yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan

Jos lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle, pyritään lapsi ensisijaisesti sijoittamaan hänelle läheisen henkilön luokse, mahdollisuuksien mukaan. Yleensä sijoitusvaihtoehtoja miettiessä tehdäänkin niin sanottu läheisverkoston kartoittaminen, jossa pyritään selvittämään, löytyisikö lapsen läheisistä henkilö, joka pystyisi vastaamaan lapsen hoidosta ja huolenpidosta. Läheinen henkilö voi olla esimerkiksi lapsen vanhempi, jonka luona hän ei asu, sukulainen tai muu lapsen läheinen. Läheisen valintaan lapsen hoitajaksi vaikuttavat myös lapsen ikä ja kehitystaso. Lapsen hoitajaksi valitun henkilön täytyy pystyä turvaamaan lapsen ja hänen vanhempiensa yhteydenpito, mutta myös rajaamaan sitä ja suojaamaan hoidossa olevaa lasta, jos turvallinen yhteydenpito ei ole mahdollista. Jos läheisverkostosta ei löydy sopivaa henkilöä lapsen hoitajaksi, ovat sijoitusvaihtoehtoina perhehoito tai lastensuojelulaitos. Lapsen huostaanotto ja sijoitus arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja se pyritään tekemään yhteistyössä lapsen hoitajien kanssa. Huostaanoton ja sijaishuollon perimmäinen tarkoitus on aina, että lapsen kotona olot paranisivat niin, että lapsi pääsisi takaisin kotiinsa. Sijaishuollon palvelut tarjoaa esimerkiksi Lastenkoti Villatossu Oy.


jaa